Privatumo politika
 

♦  UAB Ortospektras visus Jūsų asmens duomenis tvarkys vadovaudamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 reikalavimų. Visą bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą galite rasti čia:
http://www.privacy-regulation.eu/lt/index.htm 

♦  E-parduotuvėje www.ortospektras.lt esančiose užsakymų bei registracijos formose lankytojų prašoma pateikti asmeninę informaciją (nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą ir kt.). Šie duomenys bus naudojami vykdant Jūsų užsakymus, taip pat susisiekti su Jumis, jei Jus aptarnaujantiems darbuotojams kiltų kokių nors klausimų. Įsipareigojame neatskleisti lankytojų asmeninės informacijos trečiosioms šalims, nebent tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti. Šis įsipareigojimas negalioja LR teisės aktuose numatytais atvejais. Mes garantuojame, kad Jūsų registracijos duomenys išliks konfidencialūs ir bus naudojami tik siekiant įvykdyti Jūsų užsakymą.

♦  Jūs turite teisę, kreiptis į UAB Ortospektras el. paštu info@ortospektras.lt arba tel. 8 687 20385 ir prašyti leisti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti asmens duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat, teisę į duomenų perkeliamumą. Taip pat Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

♦  Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresais ir/ar telefono numeriais būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini tik prekių užsakymui įvykdyti.

♦  Pirkėjas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes.

♦  Svarbu - mes nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašome Jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios panaudojimo Jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.